Kinh sách 2000 năm tuổi triển lãm tại thư viện Anh quốc
Cuộc Triển lãm Kinh sách Phật giáo hai nghìn năm tuổi tại Thư viện Anh Quốc, khai trương vào ngày (25 tháng 10 – 23 tháng 02 năm 2020), sẽ khám phá nguồn gốc, triết lý và sự phù hợp đương đại của Phật giáo từ khi bắt đầu phía bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. ...


Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà
Tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng hiểu hết được. ...

Văn hóa Phật giáo
Trong tương lai, văn hóa của nhân loại phải được xây dựng trên cơ sở khoa học (phương Tây) và trong nắm tay thân thiện của Đạo học (phương Đông). Khoa học phải được nảy sinh từ cơ sở tư tưởng nhân bản. Tư tưởng nhân bản là tư tưởng tôn trọng con người, giáo dục con người và giác ngộ con người ...


Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ - Vu Lan – Chúc Sớ Cầu Siêu PL.2564 - DL.2020
Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ - Vu Lan – Chúc Sớ Cầu Siêu PL.2564 - DL.2020 tại Mật Viện Thắng Nghiêm ...