Hải Phòng: Lễ đúc đại hồng chung chùa Phúc Nguyên

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày 09 tháng 09 năm Giáp Ngọ, tại chùa Phúc Nguyên - thôn Nghĩa Lý - xã Hiệp Hòa - huyện Vĩnh Bảo - thành phố Hải Phòng