Đoản khúc : Chí nguyện xuất gia
Phật tử Phúc An - NXD là một người dành nhiều công tâm tu tập và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi xin trân trọng giới

CHÍ NGUYỆN XUẤT GIA

I. Chướng ngại

 

Thời quá khứ chín ba kiếp trước

Chàng thanh niên đã được Mẹ Cha

Thương con nên mới dẫn ra

Nghe Phật Tỳ Xá Phù - Đà nói Kinh

Chàng về liền tự hỏi mình

Luân hồi chìm đắm tội tình sao đây

Gia nghiệp giàu nhất xứ này

Ta cũng từ bỏ đợi ngày xuất gia

Chàng liền xin với Mẹ Cha

Con nay đã quyết xuất gia tu hành

Trước là độ bậc Sinh Thành

Ông Bà Gia Tộc chúng sanh ở đời

Cha Mẹ nghe thấy bồi hồi

Công Cha nghĩa Mẹ suốt đời vì con

Xuất gia hiếu hạnh phải tròn

Lập thành gia thất sinh con nối dòng

Chàng như chân bước vào tròng

Đạo Hiếu - Đạo Phật đều trong một nhà

Tạm dừng ý nguyện xuất gia

Hôn thê sắp đặt Mẹ Cha vui lòng

Thu qua Xuân tới mây hồng

Vào hạ cháu bé đầu lòng con trai

Trong nhà ai cũng như ai

Vui mừng hoan hỷ tương lai huy hoàng

Nhưng mà riêng mỗi mình chàng

Tính ngày con lớn xa nàng xuất gia

Thấm thoát bảy mùa Xuân qua

Con trai đã lớn Mẹ Cha bằng lòng

Canh năm đầu sáng mùa đông

Gia trang yên tĩnh giấc nồng đang say

Chàng rằng ta phải đi ngay

Tơ vương dứt mối cắt dây oan tình

Vừa ra tới cổng thình lình

Con trai đợi sẵn biết mình xuất gia

Con rằng: Con đứng đợi Cha

Tiễn Cha đi khỏi cũng là tiễn con

Mất Cha con cũng chẳng còn

Thấy mình cần sống, làm con tủi buồn

Cha đi Cha cứ đi luôn

Dao này, con sẽ hết buồn vì Cha

Đừng con! Cha sẽ ở nhà

Từ bỏ ý định xuất gia đời này

Ném dao, con trẻ vui ngay

Cổ Cha ôm chặt, kiếp này thua con.

 

II. Nhân Quả

 

Ngày hè trời nóng như nung

Nhẹ chân Tăng Lữ mịt mùng bụi đưa

Bấy giờ vào buổi ban trưa

Xà Dạ Đa - Tôn Giả mắt vừa thấy trông

Ngài liền vận Thiên nhãn Thông

Con trai quá khứ, mở lòng từ bi

Tăng Đoàn đứng lặng không đi

Không biết Sư Phụ chuyện gì đến đây

Bấy giờ trên một ngọn cây

Qụa đen giương mắt nhìn Thấy Chúng Tăng

Đều trong im lặng chẳng rằng

Một giờ dưới nắng Đoàn Tăng in hình

Bỗng đâu trong bất thình lình

Qua - Qua ba tiếng, như mình gọi Cha

Qụa bay về cánh rừng xa

Tôn Giả chỉ dạy chúng ta theo tìm

Chư Tăng muốn hỏi đành im

Theo Thầy thẳng hướng con chim lạc đàn

Qua đồi qua suối băng ngàn

Dừng chân dưới cội cây tràn bóng râm

Đưa tay ngửa mặt nhìn trần

Tổ chim nằm giữa hai phần cành cây

Tôn Giả biến hiện cánh tay

Dài chừng một trượng đỡ ngay ôm vào

Trong tổ, Qụa chết khi nào

Tôn Giả chất củi thêm vào Hỏa Thiêu

Bấy giờ nắng đã xế chiều

Trong đoàn Tăng Lữ có điều còn nghi

Một vị trễ áo sụp quỳ

Xin Bạch Sư Phụ hãy vì chúng Tăng

Tôn Giả khoan thai mà rằng

Phải mau vượt núi sang đằng bên kia

Thạch thành nghỉ lại trăng khuya

Bấy giờ ta sẽ phân chia đôi điều

Tăng Đoàn lời ít người nhiều

Bước theo Sư Phụ nắng chiều tắt mau

Dưới trăng sắp tới đỉnh đầu

Thạch thành tường đá cây cầu bước vô

Sư Phụ liền trải tọa đồ

Rửa chân thiền tọa, Tăng chờ làm theo

Bấy giờ vẫn vị Tăng chiều

Chắp tay quỳ gối đôi điều thỉnh thưa

Bạch Thày vẫn chuyện ban trưa

Xin Thày giải nói con vừa muốn nghe

Lành thay! con vẫn hướng về

Chuyện con chim Qụa lời thề cuối đêm

Bấy giờ Hiền Kiếp Trang Nghiêm

Câu chuyện Chướng ngại Ngài liền nói ra

Chàng thanh niên thủa ấy là ta

Con bảy tuổi chính là thân Qụa

Ta nhờ chí nguyện xuất gia

Nên mới gặp Phật Thích Ca đời này

Hơn chín mươi kiếp lưu đày

Nhờ ơn Đức Phật kiếp này Lục Thông

Con trai vì quyết một lòng

Cắt đường sinh tử chặn dòng xuất gia

Chín ba kiếp mang thân làm Quạ

Buổi trưa nay con mới gặp Cha

Một giờ nghe Pháp ngộ ra

Bỏ thân làm Qụa nay là Chư Thiên

Cuộc đời Nhân Quả nhãn tiền

Truyền về hậu thế đọc liền hiểu ra

Chuyện chép vần - Kính dâng Tôn Giả

Xà Dạ Đa – Con đỉnh lễ Ngài./.