LỄ TẤT NIÊN TRUYỀN THỐNG


Phật Quang Đại Tùng Lâm
Đạo Tràng Kim Cương Chân - Tịnh Thắng Nghiêm
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !


Thông Bạch

 

Ban tổ chức chùa Thắng Nghiêm trân trọng kính mời quý vị Phật tử thiện nam tín nữ gần xa tới dự lễ Tất Niên Truyền Thống PL 2562 - DL 2018.

Thời gian: 7:30' ngày 30/01/2018 (tức ngày 14/12/Đinh Dậu).
Địa điểm: Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy - Cự Khê - Thanh Oai - HN.


Nội Dung Chương Trình:

Ngày 29/01/2018 (13/12/Đinh Dậu):
19:30': Chương trình văn nghệ tất niên.

Ngày 30/01/2018 (14/12/Đinh Dậu):
7:30': Quý Đại biểu quan khách, nhân dân, Phật tử quang lâm Đạo Tràng.
8:00': Cử hành lễ Tất niên (có chương trình riêng của BTC).
11:00': Thụ trai - Hoàn Mãn.

 

Trân trọng được đón tiếp !

Nam Mô Đạo Tràng Thắng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát !