KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC - PHÁT CƠM TỪ THIỆN
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM
Chùa Thắng Nghiêm
Số 38 – Khúc Thủy - Cự khê – Thanh oai – Hà nội

LỊCH TU TẬP KHÓA TU MỘT NGÀY
NGÀY : 04/01/2015 (tức ngày 14/11 Âm lịch).
THỜI GIAN : 7H00' - 18H00'.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TIẾN BỒ TÁT MA HA TÁT!

CƠM CHAY TỪ THIỆN
Thời gian: 15h30' xuất phát.
Điểm phát cơm: Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương.
Địa Chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
* Các Phật tử phát tâm về chùa chấp tác nấu cơm từ thiền có mặt tại chùa 7h sáng ngày 04/01/2015 (dương lịch)