LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 10 NĂM GIÁP NGỌ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM
THẮNG NGHIÊM TĂNG GIÀ LAM

LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 10 NĂM GIÁP NGỌ


Ngày 20 - 21/11/2014 (tức ngày 29 - 30/10/Giáp Ngọ)

Chiều 15:
17h45: Thụ giới bát quan trai
19h00 – 20h30: Tụng Kinh Kim Cương
20h45 – 21h15: Tọa thiền
21h30: Lâm thụy

SÁNG 16:
04h00: Khai tĩnh
04h10– 05h00: Công phu khuya (Trì chú)
05h00 – 05h30:Cảnh sách niệm Phật
06h00 – 06h45:Tiểu thực
07h00 – 08h45: Thính pháp
09h00 – 10h30: Sám hối văn
11h00 – 11h45: Thụ trai
12h00: Trì tĩnh.

Chiều 16:
13h30: Khai tĩnh
14h00 – 15h00: Thính pháp
16h00 – 17h30: Thời khóa mùa an cư
17h45: Xả giới.

Lưu ý: Qúy vị Phật tử đăng ký tu bát quan trai giới, liên hệ Sư Ông Thích Đạo Như SĐT: 0164 724 2669
hoặc email: chuathangnghiem@gmail.com