Khóa tu mùa thu 2014 - Lễ Quán Đỉnh Xá Lợi Phật - Đàn Hỏa Thực
Chương trình diễn ra tại Chùa Thắng Nghiêm, Thôn Khúc Thủy, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội