THỌ QUY GIỚI RỒI, PHẬN SỰ CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ LÀ GÌ?
Khi còn tại thế, đức Phật không những khuyên dạy chư Tăng, hàng xuất gia Tăng lữ, mà đối với người tại gia cư sĩ Ngài cũng hết lòng dạy bảo tận tình.
Như trong KINH SIGALAVÀDA, đức THẾ TÔN dạy người thanh niên tên SIGALA, trong khi Ngài gặp chàng thì thụp lễ bái LỤC PHƯƠNG theo lời di huấn của cha mà không hiểu ý nghĩa ra làm sao?
- Này người cư sĩ trẻ tuổi kia.Người cao thượng phải xa lánh bốn nghiệp ác. Xa lánh bốn nẻo gây ra nghiệp ác. Không phá sản bằng sáu cách. Tránh xa mười điều tai hại, làm như thế, gọi là lễ bái SÁU PHƯƠNG như người đã lạy vừa rồi, và được biết, con đường đưa đến vinh quang bằng cách chơn thật. Rồi Ngài dạy:

BỐN NGHIỆP ÁC MÀ NGƯỜI TẠI GIA PHẢI XA LÁNH LÀ GÌ?
- Sát sanh.
- Trộm cắp.
- Tà dâm
- Vọng ngữ
là bốn NGHIỆP ÁC mà bậc trí thức không tôn trọng tán thành.
BỐN NẺO ĐỂ XA LÁNH NGHIỆP DỮ LÀ GÌ?
Kệ ngôn:
Ai vì tham lam sân hận sợ sệt và si mê.
Mà phạm vào quy giới luật lệ.
Thì thanh danh suy tàn tồi tệ.
Chẳng khác nào tuần trăng lu khuyết như tuần nguyệt tận. Bằng ai không tham lam sân hận sợ sệt cùng si mê giữ tròn quy giới luật lệ, thì thanh danh chói rạng bốn bề. Chẳng khác nào vầng trăng rạng tỏ trong tuần NGUYỆT VỌNG.
SÁU CÁCH PHÁ HOẠI TÀI SẢN NÊN XA LÁNH LÀ GÌ?
Kệ ngôn:
- Thích dùng chất độc làm cho mê dại.
- Đi rong rêu ngoài đường trong lúc đêm khuya.
- Xem múa hát thích đánh bạc.
- Kết bạn với kẻ ác làm biếng.
 ĐÂY LÀ SÁU CÁI QUẢ XẤU XA CỦA SỰ THÍCH DÙNG CHẤT ĐỘC LÀM CHO MÊ GHIỆN SAY DẠI.
1. Hao mòn tài sản 
2. Rầy rà cải lẫy
3. Dễ nhiễm bệnh hoạn 
4. Nhơ danh xấu tiếng
5. Loã lồ thân thể 
6. Suy giảm trí khôn
ĐI RỔNG RỂU NGOÀI ĐƯỜNG TRONG ĐÊM KHUYA KHOẮT CŨNG CÓ SÁU QUẢ XẤU:
1. Chính mình không được che chở giữ gìn
2. Vợ con cũng không được che chở giữ gìn
3. Tài sản cũng không được che chở giữ gìn
4. Bị tình nghi là thủ phạm những vụ sát nhơn
5. Mang lấy những dư luận xấu xa
6. Gặp nhiều phiền phức
ĐÂY LÀ SÁU QUẢ XẤU CỦA SỰ ĐI XEM MÚA HÁT.
1. Nghe ngóng nơi đâu có khiêu vũ
2. Nghe ngóng nơi đâu có hát xướng
3. Nghe ngóng nơi đâu có âm nhạc
4. Nghe ngóng nơi đâu có ca xang
5. Nghe ngóng nơi đâu có thanh la
6. Nghe ngóng nơi đâu có thổi kèn
SỰ TAI HẠI CỦA ĐÁNH BẠC LÀ THẾ NÀO?
1. Đánh ăn bị chúng ghét
2. Đánh thua bị buồn rầu vì mất của
3. Tán gia bại sản
4. Lời nói mình không được toà án tin cậy
5. Bị chúng khinh bỉ, xem thường nhơn cách
6. Phí mất thời gian quý báu, thần trí lu mờ
Vì mãi lo toan tính, đen đỏ hơn thua, sức khỏe yếu kém vì thức khuya, mất ngủ.
KẾT BẠN VỚI KẺ ÁC, LÀM BIẾNG CÓ HẠI GÌ?
Có sáu QUẢ xấu. Kẻ làm biếng thường viện lẽ.
1. Bây giờ sớm quá
2. Bây giờ trễ quá
3. Bây giờ lạnh quá
4. Bây giờ nóng quá
5. Bây giờ đói quá
6. Bây giờ no quá
Rồi hẹn rày, hẹn mai, làm công việc bỏ bê, tài sản hao mòn, sự nghiệp tiêu tan.
Lại nữa, có thứ bạn dày dạn như chai đá, họ chỉ biết kêu lên "Bạn bạn" lúc trước mặt thôi. Họ chỉ là bạn, là thân khi nào có ăn uống, có lợi lộc cho họ mà thôi. Thức khuya, dậy trễ, hoang dâm, sân hận, ác tâm, bạn xấu, bủn xỉn, là nguyên nhơn làm cho gia đình suy sụp, hạnh phúc tiêu tan. Đối với BẠN, đức Phật cũng hằng khuyên dạy thiết tha như sau:
- Này các người. Có những kẻ đáng xem như thù thay vì BẠN, những kẻ ấy là gì?
- Kẻ mưu toan chiếm đoạt tài sản của bạn mình
- Kẻ thi ân bằng miệng
- Kẻ chuyên nịnh hót
- Kẻ cho ít nói nhiều
- Kẻ làm bổn phận vì sợ
- Kẻ làm bạn vì tư lợi
- Kẻ làm bạn vì cân nhắc việc quá khứ, hiện tại, vị lai.
- Kẻ tìm cách nương bợ nói lời rỗng.
- Kẻ trốn tránh hoặc viện cớ không đủ khả năng để giúp đỡ khi hữu sự
- Kẻ ca tụng điều quấy của bạn mình
- Kẻ khen tặng bạn trước mặt, nói xấu sau lưng
- Kẻ làm bạn khi ta uống rượu
- Kẻ làm bạn khi ta đi rổng rểu ngoài đường
- Kẻ làm bạn khi ta đi xem múa hát
- Kẻ làm bạn khi ta đánh bạc, chơi cờ.
Những người ấy, ta phải xem như kẻ THÙ, nó theo quyến rũ cám dỗ ta theo con đường tội lỗi, ta phải tìm cách lánh xa và ghê sợ nó như ác thú sài lang vậy.
CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐANG THÂN CẬN NHƯ THẾ NÀO?
Sau đây là những người đáng cho ta kết ban Tri Ân:
- Người hay bày tỏ tâm sự cho ta biết
- Người hay che đậy việc kín của ta
- Người không bỏ ta trong lúc hoạn nạn
- Người có thể hy sinh đời sống cho ta
- Người ngăn cản không cho ta làm quấy
- Người khuyến khích ta làm những việc lành
- Người chỉ cho ta những việc nào ta chưa biết
- Người chỉ cho ta "Con đường về cõi trời"
- Người không vui sướng khi ta gặp hoạn nạn
- Người thích thú khi ta thành công
- Người ngăn cản kẻ khác không cho nói xấu ta
- Người ngợi khen những kẻ nói tốt, tán dương đức hạnh của ta.
Đó là những hạng người đáng kết nghĩa KIM BẰNG, là bạn sanh tử tâm đầu, tri âm hay tri kỹ của ta.
Một ví dụ cho ta dễ hiểu. Ví như tay ta nâng đoá hoa thơm, khi cất hoa rồi, tay ta vẫn còn thơm.
Trái lại lá sen đâu có thối, khi gói cá thối, tôm ươn lá sen sẽ trở nên hôi thối như thế nào, gần gũi bạn ác cũng sẽ nguy hại thế đó.
Bởi thế cho nên trong, NHO GIÁO có câu "CẬN CHÂU GIẢ XÍCH, CẬN MẶC GIẢ HẮC" cũng như Tục ngữ ta hay nói "GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG" đó vậy.
 
 
Nguồn tin: Nguyễn Hòa