Sôi động và ý nghĩa cùng Game show Phật pháp
Chiều ngày thứ 3 (20/7/2014) các bạn trẻ đã cùng hòa mình giao lưu kiến thức Phật pháp thông qua chương trình Game show Phật Pháp...