1 vài hình ảnh về Đàn Hỏa Thực - Thu 2014
Khóa tu mùa thu 2014 - Lễ Quán Đỉnh Xá Lợi Phật - Đàn Hỏa Thực