LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 9 (NHUẬN) NĂM GIÁP NGỌ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM
THẮNG NGHIÊM TĂNG GIÀ LAM

LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 9 NĂM GIÁP NGỌ


Ngày 15 - 16/11/2014 (tức ngày 23 - 24/9 (Nhuận)/Giáp Ngọ)

Chiều 15:
17h45: Thụ giới bát quan trai
19h00 – 20h30: Tụng Kinh Kim Cương
20h45 – 21h15: Tọa thiền
21h30: Lâm thụy

SÁNG 16:
04h00: Khai tĩnh
04h10– 05h00: Công phu khuya (Trì chú)
05h00 – 05h30:Cảnh sách niệm Phật
06h00 – 06h45:Tiểu thực
07h00 – 08h45: Thính pháp
09h00 – 10h30: Sám hối văn
11h00 – 11h45: Thụ trai
12h00: Trì tĩnh.

Chiều 16:
13h30: Khai tĩnh
14h00 – 15h00: Thính pháp
16h00 – 17h30: Thời khóa mùa an cư
17h45: Xả giới.

Lưu ý: Qúy vị Phật tử đăng ký tu bát quan trai giới, liên hệ Sư Ông Thích Đạo Như SĐT: 0164 724 2669
hoặc email: chuathangnghiem@gmail.com