LỊCH TU TẬP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CHÙA THẮNG NGHIÊM NĂM 2014 (ÂM LỊCH)
Sau đây là lịch tu tập và các hoạt động tại Chùa Thắng Nghiêm năm 2014 (Âm Lịch)

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM