Kinh - Luật - Luận
[Like button control]
Nguyên nhân của đau khổ là tà kiến
Đăng vào lúc: 09:28:52 AM - 17/11/2014
Thông thường chúng ta nghĩ chúng sanh đắm chìm trong ngũ dục, thì sẽ đau khổ. Vì đó là nhân quả của nó là như thế rồi. Do đó dục chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người. Vì căn bản là dục luôn nuôi dưỡng tam độc tham, sân, si, và gây ra tất cả khổ đau cho chúng ta.
Giá trị của giáo lý Nghiệp
Đăng vào lúc: 09:24:46 AM - 17/11/2014
Giáo lý nghiệp đã lý giải rõ nguyên nhân của những hiện tượng sai biệt, bất đồng trong xã hội...
Sám hối có giải được tội?:Xem xét một vài trường hợp trong Nikāya
Đăng vào lúc: 11:54:48 AM - 09/11/2014
Sám hối là một thực hành tu tập quan trọng và phổ biến trong Phật giáo. Sám hối là quán chiếu lại bản thân...
Biết đủ thì an lành, cầu cạnh sinh khổ lụy
Đăng vào lúc: 07:37:24 PM - 07/11/2014
Thuở nọ có một thanh niên tên là Ni-ga-ma Ti-xa (Nigama Tissa), sinh trưởng tại một thị trấn cách thành Xá-vệ không xa, xuất gia theo Phật, gia nhập Tăng đoàn.
Ý nghĩa lạy Hồng danh sám hối
Đăng vào lúc: 07:00:00 PM - 05/11/2014
Muốn đem pháp Phật vào tâm, phải sám hối cho tiêu nghiệp. Còn trần lao nghiệp chướng nhiều, không thể tiếp thu pháp Phật được.
THỌ QUY GIỚI RỒI, PHẬN SỰ CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ LÀ GÌ?
Đăng vào lúc: 06:02:05 PM - 05/11/2014
Khi còn tại thế, đức Phật không những khuyên dạy chư Tăng, hàng xuất gia Tăng lữ, mà đối với người tại gia cư sĩ Ngài cũng hết lòng dạy bảo tận tình.
Nghĩ về tánh Không
Đăng vào lúc: 09:05:40 AM - 03/11/2014
Shikantaza(1) là thực hành hay hiện thực hóa tánh Không. Mặc dù bạn có thể đã có một sự hiểu biết sơ sài nào đó về tánh Không qua tư duy, nhưng bạn nên hiểu tánh Không qua trải nghiệm của mình.
Bố thí không được phước
Đăng vào lúc: 08:45:01 AM - 03/11/2014
Có năm sự bố thí không được phước. Thế nào là năm? Lấy dao thí cho người...
Vài suy nghĩ về giá trị của Tam học & Giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay
Đăng vào lúc: 11:52:12 PM - 30/10/2014
Kinh điển của Phật giáo dù cho “lưu truyền tám vạn tư” đi nữa thì cũng không ra ngoài “Tam học”...
Tâm không vướng mắc
Đăng vào lúc: 10:15:36 AM - 29/10/2014
Giống như một người đeo cặp kính màu do họ tạo ra. Họ sẽ nhìn thấy thế giới theo cặp kính màu đó.
     Trang sau      Trang cuối