Video - Ảnh hoạt động
[Like button control]
1 vài hình ảnh về Đàn Hỏa Thực - Thu 2014
Đăng vào lúc: 12:46:01 AM - 31/10/2014
Khóa tu mùa thu 2014 - Lễ Quán Đỉnh Xá Lợi Phật - Đàn Hỏa Thực
Quy Y Tam Bảo tại chùa Thắng Nghiêm
Đăng vào lúc: 09:44:45 AM - 16/10/2014
Lễ Hô Thần Nhập Tượng - Tại Chùa Thắng Nghiêm - 2010
Đăng vào lúc: 09:42:01 AM - 16/10/2014
Lễ Hô Thần Nhập Tượng - Tại Chùa Thắng Nghiêm thôn Khúc Thuỷ - xã Cự Khê -Thanh Oai - TP.Hà Nội ngáy 23 tháng 10 năm 2010