Các khóa tu
[Like button control]
KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC - PHÁT CƠM TỪ THIỆN
Đăng vào lúc: 06:34:22 PM - 01/01/2015
LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 10 NĂM GIÁP NGỌ
Đăng vào lúc: 02:10:52 AM - 18/12/2014
KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC - PHÁT CƠM TỪ THIỆN
Đăng vào lúc: 04:49:59 PM - 24/11/2014
Khóa Tu "Một Ngày An Lạc" - Nấu Cơm Từ Thiện
KHÓA TU MỘT NGÀY - PHÁT CƠM TỪ THIỆN
Đăng vào lúc: 06:04:35 PM - 26/10/2014
Khóa tu một ngày và phát cơm chay từ thiện tại: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương
LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 9 (NHUẬN) NĂM GIÁP NGỌ
Đăng vào lúc: 11:26:43 PM - 25/10/2014
LỊCH TU BÁT QUAN TRAI THÁNG 9 NĂM GIÁP NGỌ
Đăng vào lúc: 12:27:24 AM - 16/10/2014